HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GẠCH LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á

Hệ thống nước cấp được lấy từ nguồn nước trên khe núi dẫn về hệ thống xử lý đảm bảo cho hàng nghìn công nhân sử dụng. Hệ thống nước thải đảm bảo cho Nhà máy gạch Prime Việt Nam có thể vận hành an toàn và xử lý được nguồn nước đầu ra đáp ứng được các tiêu chuẩn và quy chuẩn bảo vệ môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải trị giá hàng chục tỷ đồng

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-primeHình 1: Bể lắng hóa lý

Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải nhà máy gạch Prime Việt Nam nằm tại khu công nghiệp Đại Quang – huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2014. Hệ thống xử lý nước thải do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh tư vấn, thiết kế, thi công và vận hành trước khi chuyển giao cho nhà máy. Quy trình xử lý nước thải sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị tiện ích với sức bền vật liệu phù hợp với khí hậu Việt Nam. Với quy trình công nghệ hiện đại, hoàn toàn tự động có khả năng xử lý cơ học, hóa lý, lắng lọc để xử lý hoàn toàn các chất ô nhiễm từ quá trình sản xuất gạch men. Hệ thống có khả năng xử lý hàng nghìn mét khối nước thải trong một ngày đêm.

Be-phan-ungHình 2: Bể phản ứng

be-langHình 3: Bể lắng

be-loc-ap-lucHình 4: Bể lọc áp lực

be-dieu-hoaHình 5: Bể điều hòa

xay-dung-he-thong-xu-ly-nuoc-thaiHình 6: Xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải

cong-nhan-dang-lap-dat-thiet-bi-xu-ly-nuoc-thaiHình 7: Các công nhân đang lắp đặt thiết bị

Toàn bộ các quy trình vận hành đều được hệ thống máy tính trung tâm xử lý một cách hoàn hảo, dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư môi trường Thảo Nguyên xanh và nhà máy trong suốt quá trình vận hành.

Nhà máy gạch Prime Việt Nam là nhà máy gạch đầu tiên tại Quảng nam xây dựng hệ thống nước thải và nước cấp theo công nghệ mới nhất hiện nay, do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh tư vấn, thiết kế, thi công và vận hành tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý nước so với các hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy khác. Các thông số liên quan đến chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý ra môi trường như: COD, BOD, SS, pH, Clorine dư,… được phân tích một cách nghiêm ngặt và đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo trong sạch được dẫn trực tiếp ra hồ nuôi cá hoặc các loài sinh vật thủy sinh trước khi thải ra hệ thống sông tự nhiên.

he-thong-xu-ly-nuocHình 8: Sông tự nhiên tiếp nhận nước thải của Nhà máy

Sau khi Hệ thống xử lý nước thải được vận hành đi vào hoạt động sẽ góp phần làm trong sạch môi trường.

Toàn Vương – Công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh