Hiện tại, Prime Đại Lộc là nhà máy gạch lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy đặt tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có công suất 24 triệu m2/năm, được xây dựng với tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng, trên diện tích 373.000 m2. Sau khi mua lại Prime Group, Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nước cấp  hiện đại theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-prime

Hệ thống xử lý nước tại nhà máy gạch lớn nhất Đông Nam Á

Hệ thống xử lý nước tại nhà máy gạch Prime Đại Lộc bắt đầu hoạt động vào giữa tháng 10/2014 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh tư vấn, thiết kế, thi công và vận hành. Hệ thống này bao gồm: hệ thống xử lý nước tinh khiết, hệ thống xử lý nước canteen, hệ thống xử lý nước cấp và hệ thống xử lý nước thải toàn nhà máy.

 he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Prime Đại Lộc được xem là nhà máy gạch đầu tiên tại Quảng Nam xây dựng hệ thống nước thải và nước cấp theo công nghệ mới nhất hiện nay, tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và xử lý nước so với các hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy khác. Chất lượng nước đầu ra được phân tích hằng ngày một cách nghiêm ngặt, với nước tinh khiết đầu ra phải đạt QCVN 01:2009/BYT, nước canteen đạt tiêu chuẩn QCVN14:2008/BTN&MTcột A, nước cấp đạt tiêu chuẩn QCVN40:2011/BTN&MT cột A. Riêng nước thải yêu cầu đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN02:2009/BYT, đảm bảo trong sạch được thải trực tiếp ra hồ nuôi cá trước khi thải ra hệ thống kênh rạch tự nhiên.

he-thong-xu-ly-nuoc

Như vậy, với hệ thống xử lý nước do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh tư vấn, thiết kế, thi công và vận hành, Nhà máy gạch Prime Đại Lộc có thể hoạt động an toàn và xử lý được nguồn nước từ đầu vào đến đầu ra đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Thùy Đoan – Công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh